Modell: 100007
0 anmeldelser

10 kg pakning. Pris = 45,57 kr. pr kg excl. moms og fragt. Mantelsaat er en coatningsmetode som omgiver frøet med en kappe af næringsstoffer. Det giver en bedre planteudvikling. Skal etableres med såmaskine for at beskytte frøene. Honningurt er helt sædskifteneutral og giver en fantastisk jordstruktur til den efterfølgende afgrøde.

6-10 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Vikt: 10 kg
657.41 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100015
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 9,11 kr excl. moms og fragt.

Boghvede er en god efterafgrøde, som hurtigt vokser op og konkurrerer med ukrudtet. Bliver den sået inden den 20. august vil den nå at blomstre i løbet af efteråret.

Vikt: 25 kg
328.70 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100025
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 20,00 kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 30 - 40 kg/ha. Terra Gold TG-1 Humus Blanding for korn-, majs- og rapssædskifter og specielt egnet til muldsåning. Blandingen kunne vi også kalde for "kvælstoffabrikken" fordi den indeholder ikke mindre end 4 forskellige bælgplanter. Den har en god jordløsnende effekt og skaber god struktur. Anbefalet såmængde: 30-40 kg/ha 15% Foderært (småfrøet type) 15% Alexandrinerkløver 15% Serradella 15% Honningurt (mantelsaat) 20% Boghvede 20% Sommervikke

Vikt: 25 kg
721.14 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100001
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 15,81 excl. moms og fragt.  ROMESA/IKARUS er specielt velegnet til grøngødning og den fremhæves for sin store evne til at opfange kvælstof. ROMEAS/IKARUS er i følge leverandøren en "hurtigstarter", og dens kraftige rødder løsner og giver struktur i jorden.Gennemsnitlig TKV 10,0 gr

8-12 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Vikt: 25 kg
570.20 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100009
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 8,74 kr excl. moms og fragt.

Er langsom i etableringen, bruger andre afgrøder til at vokse op af og kan fylde rigtigt meget senere i vækstperioden. Vikke er rigtigt godt til at fiksere kvælstof, og er god til at vokse sammen med andre afgrøder. Vikke kan nedbrydes med en knivrulle eller anden form for mekanisk påvirkning. Vikke kan godt genetablere sig og kan også give tandbaserede maskiner en udfordring, idet afgrøderester slæbes sammen i bunker. Rodsystemet er svagt, men er med til at skabe stor biologisk aktivitet i jorden.  

40 -50 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli – tidligt august

Vikt: 25 kg
315.29 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100024
0 anmeldelser

10 kg pakninger Pris 16,93 kr./kg excl. moms og fragt.

En certificeret solsikke (ikke hybrid) god som blandingspartner i frøblandinger. Blomstrer henover efteråret og frøene er klar til vildt og fugle over vinteren. 

Vikt: 10 kg
261.62 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100012
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 6,70 kr excl. moms og fragt. Blå bitterlupin AZURO er specielt udviklet til brug som efterafgrøde.

Vikt: 25 kg
241.50 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100019
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 16,28  kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 35 kg/ha i renbestand, TKV 3,0 gr. Halver  udsædsmængde i blanding.  

Tyske kilder angiver den til at være hurtig i udviklingen, give god dækning og producerer kvælstof. Egner sig til blandinger med græsser og andre efterafgrøder.

8-12 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Vikt: 25 kg
586.98 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100058
0 anmeldelser

15 kg sække. 18,14 kr./kg excl. moms og fragt.

Udsædsmængde i egenbestand ca. 15 - 25 kg/ha.

Som blandingspartner 5 - 15 kg/ha.

Almindelig Durra eller Milo er en enårig, urteagtig plante med en stiv, opret vækst, der minder om majsplantens. Det er en af de mest tørketålende afgrøder og er meget dyrket i Asien og Afrika.

Den anvendes som efterafgrøde, sås først fra 15. maj og frem til begyndelsen af august og benyttes som efterafgrøde der eventuelt kan slettes sent på efteråret som ensilage.

Under varme og fugtige vækstvilkår kan planten udvikle sig enormt, under kolde vejrforhold det modsatte.

Kan også afgræsses men planten skal være mindst 30 cm høj, da planten i de tidlige stadier kan være giftig for dyr på grund af et højt indhold af blåsyre.

Vikt: 15 kg
392.44 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100023
0 anmeldelser

20 kg pakning. Pris pr. kg: 47,43 kr excl. moms og fragt.Sås kun i blanding med andre efterafgrøder.

Almindelig Cikorie er en flerårig, urteagtig plante med en stiv, opret vækst. Det første år danner planten kun en grundstillet bladroset, der består af omvendt ægformede blade med groft tandet rand og en meget dybdeborende rod, der ligner en mini sukkerroe.

Vikt: 20 kg
1,368.48 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100022
0 anmeldelser

25 kg pakning 17,21 kr./kg excl. moms og fragt. Udsædsmængde 40 kg/ha i renbestand, TKV 3,6 gr. Halver eller mere  udsædsmængde i blanding. 

Mantelsaat er en coatningsmetode som omgiver frøet med en kappe af næringsstoffer. Det giver en bedre planteudvikling. Skal etableres med såmaskine for at beskytte frøene.

Kvælstoffikserende stor pælerod En et-årig gammel og af landbruget tidligere meget brugt foder- og gødningsplante som tilbyder vildtet et stort proteinindhold om efteråret.

Vikt: 25 kg
620.52 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100014
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris = 9,49 kr/kg excl. moms og fragt. Mister er en gul lupin.

Vikt: 25 kg
342.12 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100003
0 anmeldelser

25 kg pakninger. Pris 17,67 kr./kg excl. moms og fragt. BARACUDA/INTERMEZZO er sentblomstrende med hvide og lilla blomster. BARACUDA/INTERMEZZO har høj resistens mod sukkeroe cystenematode (Heterodera schachtii) Denne nematode kan under kraftige angreb reducere udbyttet i roer med op til 30%. BARACUDA/INTERMEZZO kan reducere nematodangrebet med op til 85% BARACUDA/INTERMEZZO har en god kraftig vækst, og undertrykker derved andre arter. Såtid sidst i juli - midt august udsædsmængde 10 -12 kg BARACUDA/INTERMEZZO er sentblomstrende.Gennemsnitlig TKV 14,0 gr

8-12 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Vikt: 25 kg
637.28 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100029
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 19,07 kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 20 - 25 kg/ha 10 % Structurator 35 % Boghvede 5 % honningurt 15 % Nigerfrø 15 % Olierædikke 20 % Blå Bitterlupin

Vikt: 25 kg
687.60 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100010
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 18,14 kr excl. moms og fragt. Der er stort pres på vintervikke  hele Europa. Derfor tilbydes Pannonisk vikke, som næsten har de samme egenskaber, men en endnu bedre overvintringsevne. Kan overvintre og dermed sikre kvælstofproduktion i længere tid.

40 – 50 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli – tidligt august

Vikt: 25 kg
654.06 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100030
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris: 35,81 kr/kg excl. moms og fragt. Udsædsmængde 6- 8 kg./ha STRUCTURATOR  angives at være en jordløsner af format. Den udvikler mere biomasse under jorden end over. Dens kraftige rødder går dybt i jorden og løsner. Mere information om planten ses under "læs mere"

6 – 8 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Vikt: 25 kg
1,291.34 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100020
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 18,14 kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 30 kg/ha i renbestand, TKV 4,1 gr. Halver  udsædsmængde i blanding. 

Inkarnatkløver kan bruges som en blandingspartner med andre arter. Rødderne kan nå 90 cm ned og planten producerer kvælstof til efterfølgende afgrøde. Den kan hovedsagelig overvintre.

12 – 15 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Vikt: 25 kg
654.06 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100054
0 anmeldelser

25 kgs sække, pris 50,22 kr./kg excl. moms og fragt. Udsædsmængde 12 - 15 kg/ha i renbestand, TKV 0,6 gr.  

Hvid-Kløver er en krybende urt med 10-30 cm lange stængler. Bladenes stilke og de blomsterbærende skud er dog oprette. De hvide blomster sidder i tætte hoveder.

Vikt: 25 kg
1,811.22 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100021
0 anmeldelser

25 kg pakning Pris 29,76 kr./kgexcl. moms og fragt. Udsædsmængde 20 kg/ha i renbestand, TKV 1,2 gr. 

Kvælstoffikserende. bedst på den gode jord. Udsædsmængde 15 - 20 kg/ha, I blanding med andre arter, halver udsædmængden. Perserkløver etableres i august som efterafgrøde. Tilstrækkelig med fugtighed under fremspiringen er særdeles vigtig. Efter en kornafgrøde vil en stubharvning og en såbedsharvning være nok til at lave et såbed. Men pas på fugten. Hvis jorden er tør, bør man nøjes med en let såbedsharvning. Den egner sig ikke som udlæg i korn, fordi den enten udkonkurrerer dæksæden eller selv bliver overgroet. Den er meget følsom overfor skygge. Vinterdækket omsættes stort set i løbet af vinteren.

8 – 12 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Vikt: 25 kg
1,073.32 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100034
0 anmeldelser

25 kgs sække.Pris pr. kg 11,35 kr excl. moms og fragt. Nematod bekæmpende, kvælstofopsamlende, ikke vinterfast. God som ikke overvintrende efterafgrøde. Se FRDK blandinger under artikler her på hjemmesiden.

35 – 45 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

August

Vikt: 25 kg
409.20 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Inköpskorg
Din inköpskorg är tom