Modell: 100115
0 anmeldelser

 

Pris 16,65 kr/kg i 25 kg's sække.

I forhold til Tyskland og en række andre lande må vi i Danmark ikke så kvælstoffikserende arter i lovpligtige efterafgrødeblandinger. Der er udbredt enighed om, at der ikke er risiko for øget udvaskning at kvælstof, hvis efterafgrøderne indeholder en moderat andel af kvælstoffikserende arter. Det er desværre bare meget usikkert, hvornår Landbrugsstyrelsen får tilrettet bekendtgørelsen, så der kan blandes kvælstoffikserende arter i det lovpligtige efterafgrøder. FRDK FRDK håber, at der bliver muligheder for kvælstoffikserende arter fra høsten 2019.

For at blive klogere på blandinger, som vi formoder fremover kan dyrkes på lovpligtige efterafgrødearealer, har vi lavet en testblanding, som vi vurderer ikke indebærer risiko for øget N-udvaskning i forhold til de nuværende regler for efterafgrøder. De kvælstoffiksende arter i blandingen er mere vinterfaste end eksempelvis markært og sommervikke. Desuden indeholder blandingen flere arter, der kan fungere som kvælstofopsamlere.

r ved Freudenberger bestilt 1.000 kg af følgende testblanding, som vi har døbt TG-CarbonFarm. Blandingen består af (vægtprocent):

Olieræddike 10%
Sandhavre: 20%
Honningurt (Mantelsaat) 10%
Boghvede 15%
Pannonisk vikke (Vintervikke) (N-fiks) 15%
Bukkehorn (N-fiks) 15%
Alexandrinekløver (N-fiks) 15%
Ca. 200 kg af blandingen vil blive afprøvet på de to CarbonFarm projektejendomme og i forskellige forsøgsparceller rundt i landet.

Som FRDK-medlem har du mulighed for at købe en del af de resterende 800 kg af blandingen.
Du kan bestille op til 300 kg i shopFRDK. Angiv ved bestilling, om du har foretaget andre bestillinger, så bliver frøene om muligt pakket sammen med din anden ordre.

Pris for blandingen er 16,65 kr. pr. kg. Ved en udsædsmængde på 30 kg pr. ha bliver udsædsprisen dermed 500 kr./ha. Frøene sælges efter først-til-mølle princippet.
Vi vil til efteråret kontakte jer, der har købt disse frø, for at samle op på jeres erfaringer.

Denne blanding må i år kun udsås på arealer med frivillige efterafgrøder. Den må ikke udsås på lovpligtige efterafgrødearealer - herunder heller ikke arealer, der er udpeget til ”frivillige målrettede efterafgrøder”.

TG-CarbonFarm blandingen indeholder Bukkehorn, der tilhører ærte- og bønnefamilien. Bukkehorn kan under gode forhold vokse hurtigt til, og den har stigende popularitet som efterafgrøde i blandt andet England. Den er valgt til testblandingen, da den i forhold til markært forventes at medføre mindre risiko for overførsel af sygdomme på ærter og hestebønner. Bukkehorn er udbredt i det indiske køkken. Den dufter og smager som karry. De spæde blade kan blandt andet benyttes i salat.

 

 

 

 

 

Virusfri. www.avg.com

Vikt: 25.000 kg
580.68 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Inköpskorg
Din inköpskorg är tom