Gul sennep ACTION/COLLINA nematoderesistent

677.05 kr  Excl. Moms
ekskl. levering

25 kg pakning. Pris = 19,07 kr. pr kg Nematoderesistent sennep. ACTION/COLLINA bekæmper roenematoder biologisk, udvikler kraftig grønmasse samt en god rodudvikling. Gennemsnitlig TKV 6,5 gr

8-10 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Modell: 100006
Vikt: 25.000

25 kg pakning. Pris = 19,07 kr. pr kg
Nematoderesistent sennep.
Gul sennep er den mest anvendte efterafgrøde i verden, den er let at etablere, dækker hurtigt jordoverfladen under gode vækstforhold. Er dog meget påvirkelig af dårlige vækstforhold, (mangel på vand, mangel på kvælstof og høje jordtemperaturer). Biomassen bliver hurtigt fiberrig, dermed langsom nedbrydelig. Under nedbrydningsprocessen kan kvælstoftabet være højt ved høje temperaturer. Egner sig ikke som efterafgrøde i et rapssædskifte, da gul sennep opformerer kålbrok.

För mera information, besök detta produkts Hemsida.