Hestebønne TIFFANY C-2 vare

220.32 kr  Excl. Moms
ekskl. levering

25 kg. pakninger. Hestebønne TIFFANY c-2 varer fra Tyskland. Pris 6,43 kr./kg excl. moms og fragt. T

KV mellem 530 og 620 afhængig af parti.

Ca 240 - 270 kg udsæd/ha ved 35 - 40 planter /m2

Modell: 100050
Vikt: 25.000

Hestebønne er en god "compagnion crop" i vinterraps. 20 - 30 planter af hestebønner sammen med vinterrapsen sørger for en bedre kvælstofforsyning i henover foråret. Hestebønnem skal sås dybt om efteråret, 5-6 cm, da den i varm jord hurtift vokser til. Vinterrapsen skal helst dække jordoverfladen med blade. Hestebønnem kan hvis der er mange planter være med til at presse vækstpunktet op over jordoverfladen for vinterrapsen og det er ikke hensigtsmæssigt. Hestebønnem tåler en smule frost, men vil gå til hen over vinteren. Dens gode forfrugtsværdi skyldes at den efterlader meget kvælstof i rødderne. Derfor bør placere hestebønne det sted i sædskiftet, hvor der er mindst kvælstof til rådighed. Hestebønner har brug for meget vand og vil derfor kun lykkes på lerjord, sandmuldet lerjord eller på vandet sandjord. Humus- og lavbundsjord er ikke egnede til at dyrke hestebønner på.

Jordbunds­tallene for kalium og fosfor bør være mindst middelhøje og et reaktionstal på 6,5-7,0 vil være passende på lerjord. Hestebønner har en kraftig pælerod, men roddybden er mindre (80-90 cm) end for korn (120-200 cm).