Modell: 100077
0 anmeldelser

10 kg pakning. Pris pr. kg: 25,99 kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 30 - 40 kg/ha. Terra Gold TG-1 Humus Økologisk/Bio. Blanding for korn-, majs- og rapssædskifter og specielt egnet til muldsåning. Blandingen kunne vi også kalde for "kvælstoffabrikken" fordi den indeholder ikke mindre end 4 forskellige bælgplanter. Den har en god jordløsnende effekt og skaber god struktur. Anbefalet såmængde: 30-40 kg/ha 15% Foderært (småfrøet type) 15% Alexandrinerkløver 15% Serradella 15% Honningurt (mantelsaat) 20% Boghvede 20% Sommervikke

Vikt: 10.000 kg
356.21 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100078
0 anmeldelser

10 kg pakning. Pris pr. kg: 22,21 kr excl. moms og fragt.

Udsædsmængde 30 - 40 kg/ha

Terra Gold Solara Økologisk/bio. Selv om den markedsføres specielt til sædskifter med kartofler, så skal den absolut ikke opfattes som uegnet til korn/raps sæskifter. Andelen af bitterlupin og 2 andre bælgsædsarter sikrer både kvælstofproduktion og jordløsning. Anbefalet såmængde: 30-40 kg/ha. 40% Blå Bitterlupin 20% Boghvede 20% Olieræddike 10% Foderært (småfrøet type) 5% Honningurt (mantelsaat) 5% Alexandrinerkløver

Vikt: 10.000 kg
304.40 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100066
0 anmeldelser

10 kg pakning. Pris = 35,44 kr. pr kg excl. moms og fragt. Mantelsaat er en coatningsmetode som omgiver frøet med en kappe af næringsstoffer.

Det giver en bedre planteudvikling. Skal etableres med såmaskine for at beskytte frøene. Honningurt er helt sædskifteneutral og giver en fantastisk jordstruktur til den efterfølgende afgrøde.

Vikt: 10.000 kg
485.18 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100059
0 anmeldelser

20 kg's sække, 47,72 kr./kg

Økologisk almindelig rajgræs udgør hjørnestenen i de danske økologiske frøblandinger på grund af det høje udbytte og den høje foderværdi. Arten har et højt sukkerindhold og en høj fordøjelighed, og da den oven i købet producerer et højt udbytte, bidrager almindelig rajgræs i blandinger til foder at høj kvalitet. Almindelig rajgræs trives på de fleste jordtyper med undtagelse af meget våde jorde.

De opdeles i to typer: diploide og tetraploide

PASTEUR er en diploid og sildig sort

Vikt: 20.000 kg
1,308.07 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100072
0 anmeldelser

25 kgs sække, pris 49,14 kr./kg excl. moms og fragt. Udsædsmængde 25 kg/ha i renbestand, TKV 1,9 gr. 

Rød-Kløver er en 15-50 cm høj urt, der i Danmark vokser meget almindeligt på enge, skrænter og overdrev. Rød-Kløver bestøves af honningbier og humlebier og er en god biplante.

Vikt: 25.000 kg
1,683.75 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100065
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris = 41,11 kr. pr kg excl. moms og fragt. Skal etableres med såmaskine for at beskytte frøene. Honningurt er helt sædskifteneutral og giver en fantastisk jordstruktur til den efterfølgende afgrøde.

Vikt: 25.000 kg
1,408.60 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100067
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 11,81 kr excl. moms og fragt. Boghvede er en god efterafgrøde, som hurtigt vokser op og konkurrerer med ukrudtet. Bliver den sået inden den 20. august vil den nå at blomstre i løbet af efteråret.

Vikt: 25.000 kg
404.66 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100070
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 25,04 kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 35 kg/ha i renbestand, TKV 3,0 gr. Halver  udsædsmængde i blanding. 

Tyske kilder angiver den til at være hurtig i udviklingen, give god dækning og producerer kvælstof. Egner sig til blandinger med græsser og andre efterafgrøder.

Vikt: 25.000 kg
857.98 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100076
0 anmeldelser

25 kg pakninger. En certificeret solsikke (ikke hybrid) god som blandingspartner i frøblandinger. Blomstrer henover efteråret og frøene er klar til vildt og fugle over vinteren. Pris 25,31 kr./kg excl. moms og fragt.

Vikt: 15.000 kg
514.79 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100073
0 anmeldelser

25 kgs sække, pris 96,39 kr./kg excl. moms og fragt. Udsædsmængde 12 - 15 kg/ha i renbestand, TKV 0,6 gr. 

Hvid-Kløver er en krybende urt med 10-30 cm lange stængler. Bladenes stilke og de blomsterbærende skud er dog oprette. De hvide blomster sidder i tætte hoveder.

Vikt: 25.000 kg
3,302.73 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100079
0 anmeldelser

Få mængder tilrådig. Kan være udsolgt

25 kg pakning. Pris pr. kg: 28,82 kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 30 kg/ha i renbestand, TKV 4,1 gr. Halver  udsædsmængde i blanding. 

Inkarnatkløver kan bruges som en blandingspartner med andre arter. Rødderne kan nå 90 cm ned og planten producerer kvælstof til efterfølgende afgrøde. Den kan hovedsagelig overvintre.

Vikt: 25.000 kg
987.50 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
0 anmeldelser
Vikt: 25.000 kg
2,022.96 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100061
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 18,43 kr excl. moms og fragt. Hurtigtvoksende efterafgrøde. Gennemsnitlig TKV 7,0 gr

Vikt: 25.000 kg
631.49 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100062
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris = 21,74 kr. pr kg excl. moms og fragt.

Nematoderesistent sennep.Bekæmper roenematode. Har en sen evne til blomstring, hurtig fremspiring, god rodudvikling samt gode resistens egenskaber.Gennemsnitlig TKV 7,5 gr Sorten fryser væk i vinteren, og egner sig således godt til pløjefri etablering af sukkerroer.

Vikt: 25.000 kg
744.90 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100063
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 25,99 kr. excl. moms og fragt. Sorterne er specielt velegnet til grøngødning og den fremhæves for sin store evne til at opfange kvælstof. Sorterne er i følge leverandøren "hurtigstartere", og deres kraftige rødder løsner og giver struktur i jorden.Gennemsnitlig TKV 10,0 gr

Vikt: 25.000 kg
890.53 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100064
0 anmeldelser

25 kg pakning, pris = 34,49 kr/kg excl. moms og fragt. Nematoderesistent klasse 1 (roenematoder)olieræddike. Sorten er tidligt blomstrende.Gennemsnitlig TKV 14,0 gr Farven af blomsten er 87% hvide og 13% lilla.

Vikt: 25.000 kg
1,181.77 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100068
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 12,76 kr excl. moms og fragt.

Vikt: 25.000 kg
437.21 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100069
0 anmeldelser

Mindre frøede foderært, egner sig til blanding med græs, rug og andre efterafgrøder, fikserer kvælstof til den efterfølgende afgrøde. TKV er 192 gr. Ved 25 planter/m2 en spireprocent på 90 og TKV 192 gr. så skal du bruge 53 kg. udsæd/ha 25 kg pakning. Pris 9,92 kr./kg excl. moms og fragt.

Vikt: 25.000 kg
339.90 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100071
0 anmeldelser

25 kg pakning Pris 37,33 kr./kg excl. moms og fragt.

Kvælstoffikserende. bedst på den gode jord. Udsædsmængde 20 kg/ha, TKV 1,2 gr.  I blanding med andre arter, halver udsædmængden. Perserkløver etableres i august som efterafgrøde. Tilstrækkelig med fugtighed under fremspiringen er særdeles vigtig. Efter en kornafgrøde vil en stubharvning og en såbedsharvning være nok til at lave et såbed. Men pas på fugten. Hvis jorden er tør, bør man nøjes med en let såbedsharvning. Den egner sig ikke som udlæg i korn, fordi den enten udkonkurrerer dæksæden eller selv bliver overgroet. Den er meget følsom overfor skygge. Vinterdækket omsættes stort set i løbet af vinteren.

Vikt: 25.000 kg
1,279.08 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100060
0 anmeldelser

20 kg's sække, 47,72 kr./kg

Økologisk almindelig rajgræs udgør hjørnestenen i de danske økologiske frøblandinger på grund af det høje udbytte og den høje foderværdi. Arten har et højt sukkerindhold og en høj fordøjelighed, og da den oven i købet producerer et højt udbytte, bidrager almindelig rajgræs i blandinger til foder at høj kvalitet. Almindelig rajgræs trives på de fleste jordtyper med undtagelse af meget våde jorde.

De opdeles i to typer: diploide og tetraploide

MAURICE er tetraploid topsort fra DLF.

Vikt: 20.000 kg
1,308.07 kr  Excl. Moms
ekskl. levering
Inköpskorg
Din inköpskorg är tom