Alle frø der bliver solgt i shopFRDK bliver købt ved Freudenberger Feldsaaten fra Krefeld i Tyskland

 

Efterafgrøde frøen kommer fra Freudenberger Feldsaaten i Krefeld i Tyskland. Alle frø der sælges i shoppen er reguleret af fælles regler i EU.

Vi anbefaler at du altid gemmer frøsækkene, mærkaterne på frøsækkene i tilfælde af reklamation. Der ligger altid en godkendt spireprøve bag. 

 

Modell: 100009
0 omtaler

25 kg pakning. Pris pr. kg: 11,16 kr excl. moms og fragt.

Er langsom i etableringen, bruger andre afgrøder til at vokse op af og kan fylde rigtigt meget senere i vækstperioden. Vikke er rigtigt godt til at fiksere kvælstof, og er god til at vokse sammen med andre afgrøder. Vikke kan nedbrydes med en knivrulle eller anden form for mekanisk påvirkning. Vikke kan godt genetablere sig og kan også give tandbaserede maskiner en udfordring, idet afgrøderester slæbes sammen i bunker. Rodsystemet er svagt, men er med til at skabe stor biologisk aktivitet i jorden.  

40 -50 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli – tidligt august

Vekt: 25 kg
375.81 kr  ekskl. mva.
Modell: 100007
0 omtaler

10 kg pakning. Pris = 29,30 kr. pr kg excl. moms og fragt. Mantelsaat er en coatningsmetode som omgiver frøet med en kappe af næringsstoffer. Det giver en bedre planteudvikling. Skal etableres med såmaskine for at beskytte frøene. Honningurt er helt sædskifteneutral og giver en fantastisk jordstruktur til den efterfølgende afgrøde.

6-10 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

 

Vekt: 10 kg
394.67 kr  ekskl. mva.
Modell: 100015
0 omtaler

25 kg pakning. Pris pr. kg: 13,49 kr excl. moms og fragt.

Boghvede er en god efterafgrøde, som hurtigt vokser op og konkurrerer med ukrudtet. Bliver den sået inden den 20. august vil den nå at blomstre i løbet af efteråret.

Vekt: 25 kg
454.11 kr  ekskl. mva.
Modell: 100017
0 omtaler

25 kg pakning. Pris pr. kg: 6,79 kr excl. moms og fragt. Grønrug er hurtigtvoksende og har en stor bladmasse. I forhold til almindelig rug har den en lille kerneproduktion men kraftigere biomasse.

Vekt: 25 kg
228.63 kr  ekskl. mva.
Modell: 100003
0 omtaler

25 kg pakninger. Pris 21,86 kr./kg excl. moms og fragt. BARACUDA/INTERMEZZO er sentblomstrende med hvide og lilla blomster. BARACUDA/INTERMEZZO har høj resistens mod sukkeroe cystenematode (Heterodera schachtii) Denne nematode kan under kraftige angreb reducere udbyttet i roer med op til 30%. BARACUDA/INTERMEZZO kan reducere nematodangrebet med op til 85% BARACUDA/INTERMEZZO har en god kraftig vækst, og undertrykker derved andre arter. Såtid sidst i juli - midt august udsædsmængde 10 -12 kg BARACUDA/INTERMEZZO er sentblomstrende.Gennemsnitlig TKV 14,0 gr

8-12 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Vekt: 25 kg
735.97 kr  ekskl. mva.
Modell: 100023
0 omtaler

25 kg pakning. Pris pr. kg: 92,54 kr excl. moms og fragt. Sås kun i blanding med andre efterafgrøder.

Almindelig Cikorie er en flerårig, urteagtig plante med en stiv, opret vækst. Det første år danner planten kun en grundstillet bladroset, der består af omvendt ægformede blade med groft tandet rand og en meget dybdeborende rod, der ligner en mini sukkerroe.

Vekt: 25 kg
3,116.12 kr  ekskl. mva.
Modell: WSHOP-221
0 omtaler

Pris 98,58 kr./kg excl. moms i 1kg. poser

Morgenfrue (Calendula) er en slægt med 12-20 arter af enårige eller flerårige, urteagtige planter, som er udbredt i EuropaMellemøsten og Iran. Stænglerne er oprette eller opstigende, og bladene er spiralstillede, hele og svagt hårede. Blomsterne er samlet i endestillede kurve, der består af gule, orange eller røde enkeltblomster. Frøene har fnok. I det følgende omtales kun de arter, som bliver dyrket i Danmark, eller som er naturaliseret her.

Vekt: 1 kg
132.79 kr  ekskl. mva.
Modell: WSHOP-223
0 omtaler

Pris 98,58 kr./kg excl. moms i 1 kg poser.

Almindelig katost (Malva sylvestris) er en 40-100 cm høj urt, der vokser langs veje og ved bebyggelser. Frugterne er delfrugter , hvor delene ligner små camenbert-trekanter, deraf navnet "katost"

Almindelig katost en en flerårig urt eller toårig plante med en opret eller opstigende vækst. Det første år danner planten en flad bladroset, men næste år vokser de oprette stængler frem. De er groft hårede og lysegrønne. Bladene sidder spredt på stænglen, og de er håndfligede med grovtakket rand. Oversiden er ru på grund af de forsænkede bladribber, og den er mørkegrøn, men undersiden er noget lysere.

Blomstringen sker i juli - september, hvor man ser de store blomster sidde i bundter ved bladhjørnerne. Blomsten er regelmæssigt 5-tallig med kronblade, der er rødviolette med mørkere striber. Frugterne er delfrugter (deles i stykker som små camembert-trekanter, deraf navnet "katost").

Rodnettet er groft og dybtgående.

Vekt: 1 kg
132.79 kr  ekskl. mva.
Modell: 100024
0 omtaler

20 kg pakninger Pris 20,46 kr./kg excl. moms og fragt.

En certificeret solsikke (ikke hybrid) god som blandingspartner i frøblandinger. Blomstrer henover efteråret og frøene er klar til vildt og fugle over vinteren. 

Vekt: 20 kg
551.19 kr  ekskl. mva.
Modell: 100012
0 omtaler

25 kg pakning. Pris pr. kg: 7,63 kr excl. moms og fragt. Blå bitterlupin AZURO er specielt udviklet til brug som efterafgrøde.

Vekt: 25 kg
256.81 kr  ekskl. mva.
Modell: 100019
0 omtaler

25 kg pakning. Pris pr. kg: kr. excl. moms og fragt. Udsædsmængde 35 kg/ha i renbestand, TKV 3,0 gr. Halver  udsædsmængde i blanding.  

Tyske kilder angiver den til at være hurtig i udviklingen, give god dækning og producerer kvælstof. Egner sig til blandinger med græsser og andre efterafgrøder.

8-12 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Vekt: 25 kg
0.00 kr  ekskl. mva.
Modell: 100010
0 omtaler

25 kg pakning. Pris pr. kg: 20,93 kr. excl. moms og fragt. Der er stort pres på vinterfaste vikker hele Europa. Derfor tilbydes Ungarsk vikke, som næsten har de samme egenskaber som Vinter Vikke men en endnu bedre overvintringsevne. Kan overvintre og dermed sikre kvælstofproduktion i længere tid.

40 – 50 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli – tidligt august

Vekt: 25 kg
704.66 kr  ekskl. mva.
Modell: 100030
0 omtaler

25 kg pakning. Pris: 34,88 kr/kg excl. moms og fragt. Udsædsmængde 6- 8 kg./ha STRUCTURATOR  angives at være en jordløsner af format. Den udvikler mere biomasse under jorden end over. Dens kraftige rødder går dybt i jorden og løsner. Mere information om planten ses under "læs mere"

6 – 8 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Vekt: 25 kg
1,174.42 kr  ekskl. mva.
Modell: 100005
0 omtaler

25 kg pakning. Pris pr. kg: 14,42 kr excl. moms og fragt. Hurtigtvoksende efterafgrøde. Gennemsnitlig TKV 7,0 gr

8-10 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Vekt: 25 kg
485.59 kr  ekskl. mva.
Modell: 100020
0 omtaler

25 kg pakning. Pris pr. kg: 22,79 kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 30 kg/ha i renbestand, TKV 4,1 gr. Halver  udsædsmængde i blanding. 

Blodkløver/Inkarnatkløver kan bruges som en blandingspartner med andre arter. Rødderne kan nå 90 cm ned og planten producerer kvælstof til efterfølgende afgrøde. Den kan hovedsagelig overvintre.

12 – 15 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Vekt: 25 kg
767.29 kr  ekskl. mva.
Modell: 100021
0 omtaler

25 kg pakning Pris 28,37 kr./kgexcl. moms og fragt. Udsædsmængde 20 kg/ha i renbestand, TKV 1,2 gr. 

Kvælstoffikserende. bedst på den gode jord. Udsædsmængde 15 - 20 kg/ha, I blanding med andre arter, halver udsædmængden. Perserkløver etableres i august som efterafgrøde. Tilstrækkelig med fugtighed under fremspiringen er særdeles vigtig. Efter en kornafgrøde vil en stubharvning og en såbedsharvning være nok til at lave et såbed. Men pas på fugten. Hvis jorden er tør, bør man nøjes med en let såbedsharvning. Den egner sig ikke som udlæg i korn, fordi den enten udkonkurrerer dæksæden eller selv bliver overgroet. Den er meget følsom overfor skygge. Vinterdækket omsættes stort set i løbet af vinteren.

8 – 12 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Vekt: 25 kg
955.20 kr  ekskl. mva.
Modell: 100022
0 omtaler

25 kg pakning  kr./kg excl. moms og fragt. Udsædsmængde 40 kg/ha i renbestand, TKV 2,0 gr. Halver eller mere  udsædsmængde i blanding. 

Skal etableres med såmaskine for at beskytte frøene.

Kvælstoffikserende stor pælerod En et-årig gammel og af landbruget tidligere meget brugt foder- og gødningsplante som tilbyder vildtet et stort proteinindhold om efteråret.

Vekt: 25 kg
0.00 kr  ekskl. mva.
Modell: 100011
0 omtaler

25 kg pakning. Pris 6,98 kr./kg excl. moms og fragt.

Mindre størrelse frø foderært, egner sig til blanding med græs, rug og andre efterafgrøder, fikserer kvælstof til den efterfølgende afgrøde. TKV er 192 gr. Ved 25 planter/m2 en spireprocent på 90 og TKV 192 gr. så skal du bruge 53 kg. udsæd/ha.

Vekt: 25 kg
234.89 kr  ekskl. mva.
Modell: 100051
0 omtaler

25 kg sække. 14,42 kr./kg excl. moms og fragt. Udsædsmængde 200 kg/ha i renbestand, TKV 17,2 gr. Halver eller mere udsædsmængde i blanding. 

Kvælstofikserende.

Udsædsmængde i egenbestand ca. 100 kg/ha. Som blandingspartner 15 - 20 kg/ha.

Esparsette er en flerårig urt med en opstigende til opret vækst. Stænglerne er stive, runde i tværsnit og svagt furede. De bærer spredtstillede, uligefinnede blade med smalt elliptiske, helrandede småblade, der har hindeagtige fodflige. Oversiden er mørkt grågrøn, mens undersiden er en smule lysere. Blomstringen sker i maj-juni, og blomsterne er samlet i endestillede, tætte klaser. De enkelte blomster er uregelmæssige (med form som typiske ærteblomster) med rosenrøde kronblade, der har lyse striber. Frugterne er små bælge, der kun rummer ét frø hver. Rodnettet består af en dybtgående pælerod og kraftige, vidt udbredte siderødder.

Vekt: 25 kg
485.43 kr  ekskl. mva.
Modell: 100056
0 omtaler

25 kg's pakninger, Pris 16,28 kr./kg excl. moms og fragt. Almindelig Bukkehorn er en enårig kvælstoffikserende, urteagtig plante med en opstigende vækst. Alle dele af planten lugter kraftigt krydret. Friske skud og tørrede frø bruges som krydderi enten rent eller i forskellige blandinger med andre krydderier.

Vekt: 25 kg
548.07 kr  ekskl. mva.