Her finder du MFO Bestøverbrak blandinger.

VIGTIGT: Husk når du vil så denne specialblanding så skal den sås øverligt (1½cm) i et godt såbed med tilpas jordfugtighed eller efterfølgende regn. Jordtemperaturen er også vigtig gerne mellem 8 - 12 grader celcius.

TG 4 Kræs for Bier, et årig blomsteblanding og FRDK Blomsterbrak, flerårig blomsterblanding

Disse blomstrende, etårig/flerårige blandinger fremmer sommerfugle, bier og øvrige insekter i marken.
De yderst smukke blomstrende blandinger er også en berigelse i agerlandskabet.

De tidligere frivillige randzoner og de nye markbræmmer er nu samlet under en fælles betegnelse: MFO-bræmmer. Desuden kan du som noget nyt bruge såkaldt bestøverbrak som MFO. 

 Bestøverbrak som MFO har høj vægtningsfaktor

Bestøverbrak har til formål at tilgodese levebetingelserne for bestøvende insekter. MFO-bestøverbrak kan være et attraktivt alternativ, fordi vægtningsfaktoren er 1,5, mens den for andre MFO-braktyper er 1.

Du skal jordbehandle arealet med bestøverbrak senest 30. april. Desuden skal du senest denne dato udså en blanding af pollen- og nektarrige plantearter. 

Modell: 100085
0 anmeldelser

Pris 32,74 kr./kg excl. moms i 10 kg sække.

FRDK Blomsterbrak er en flerårig blomsterbrak blanding der tæller med faktor 1,5 i MFO efterafgrøderne. For at sikre en god dækning anbefaler vi at udså mindst 15 kg af blandingen, Udsædspris vil være mindre end 500 kr./ha.

FRDK Blomsterbrak vil i den kommende sæson bestå af følgende blomsterende arter:
12 % Olieræddike (tidlig blomstring)
  7% Honningurt (Mantelsaat)                   

20% Boghvede

20% Hør

20% Blodkløver (inkarnat)

  6% Fodermarvkål

  4% Alm. Katost

10% Rødkløver

  6% Kællingetand

De sidste fire arter er tilføjet i forhold til sammensætningen af den tidligere blanding. Disse arter er to- eller flerårige. Honningurt, boghvede og olieræddike vil desuden kaste frø og dermed sikre rigelig blomstring også år to.

Da FRDK-Blomsterbrak er en ny blanding, har vi endnu ikke billeder af den.

 

Katost er blandt de nye arter i blandingen. Katost kan udvikle imponerende bladmasse og blomsterstand. Den er god både i forhold til pollen og nektar.

 

Vekt: 10 kg
441.49 kr  Excl. MVA