Alle frø der bliver solgt i shopFRDK bliver købt ved Freudenberger Feldsaaten fra Krefeld i Tyskland

 

Efterafgrøde frøen kommer fra Freudenberger Feldsaaten i Krefeld i Tyskland. Alle frø der sælges i shoppen er reguleret af fælles regler i EU.

Vi anbefaler at du altid gemmer frøsækkene, mærkaterne på frøsækkene i tilfælde af reklamation. Der ligger altid en godkendt spireprøve bag. 

 

Modell: 100025
0 anmeldelser

 

 

Foreløbig vinder af Efterafgrøde Matchen 2019/2020 i landbrugsmagasinet Mark

25 kg pakning. Pris pr. kg: 19,72 kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 35 kg/ha. Sådybde 1 - 2 cm. Terra Gold Carbonfarm 2020 er en blanding for korn-, majs- og rapssædskifter og specielt egnet til muldsåning. Blandingen kunne vi også kalde for "kvælstoffabrikken" fordi den indeholder ikke mindre end 4 forskellige bælgplanter. Den har en god jordløsnende effekt og skaber god struktur. Anbefalet såmængde: 30 kg/ha 18 % olieræddike Baracuda, 18 % Sandhavre, 6% boghvede, 4 % Alm. hør, 25 % fodervikke, 15 % blodkløver/Inkarnatkløver, 10 % alexandrinekløver.  

Vikt: 25 kg
691.96 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100007
0 anmeldelser

10 kg pakning. Pris = 64,17 kr. pr kg excl. moms og fragt. Mantelsaat er en coatningsmetode som omgiver frøet med en kappe af næringsstoffer. Det giver en bedre planteudvikling. Skal etableres med såmaskine for at beskytte frøene. Honningurt er helt sædskifteneutral og giver en fantastisk jordstruktur til den efterfølgende afgrøde.

6-10 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

 

Vikt: 10 kg
900.67 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100001
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 18,14 excl. moms og fragt.  ROMESA/IKARUS er specielt velegnet til grøngødning og den fremhæves for sin store evne til at opfange kvælstof. ROMEAS/IKARUS er i følge leverandøren en "hurtigstarter", og dens kraftige rødder løsner og giver struktur i jorden.Gennemsnitlig TKV 10,0 gr

8-12 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Vikt: 25 kg
636.35 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100009
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 8,74 kr excl. moms og fragt.

Er langsom i etableringen, bruger andre afgrøder til at vokse op af og kan fylde rigtigt meget senere i vækstperioden. Vikke er rigtigt godt til at fiksere kvælstof, og er god til at vokse sammen med andre afgrøder. Vikke kan nedbrydes med en knivrulle eller anden form for mekanisk påvirkning. Vikke kan godt genetablere sig og kan også give tandbaserede maskiner en udfordring, idet afgrøderester slæbes sammen i bunker. Rodsystemet er svagt, men er med til at skabe stor biologisk aktivitet i jorden.  

40 -50 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli – tidligt august

Vikt: 25 kg
306.75 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100003
0 anmeldelser

25 kg pakninger. Pris 20,00 kr./kg excl. moms og fragt. BARACUDA/INTERMEZZO er sentblomstrende med hvide og lilla blomster. BARACUDA/INTERMEZZO har høj resistens mod sukkeroe cystenematode (Heterodera schachtii) Denne nematode kan under kraftige angreb reducere udbyttet i roer med op til 30%. BARACUDA/INTERMEZZO kan reducere nematodangrebet med op til 85% BARACUDA/INTERMEZZO har en god kraftig vækst, og undertrykker derved andre arter. Såtid sidst i juli - midt august udsædsmængde 10 -12 kg BARACUDA/INTERMEZZO er sentblomstrende.Gennemsnitlig TKV 14,0 gr

8-12 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Vikt: 25 kg
701.62 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
0 anmeldelser

Prisen er  12,93 kr./kg. Udsædsmængde 28 - 35 kg/ha

Varerne der indgår i balndingen er sorterne IKARUS/ROMESA for Olieræddike og sorten JOSÈ som fodervikke.  Blandingen er lavet efter testen af olieræddike og vikke i blanding i GUDP forsøget OptiPlant. Blandingen var en stor succes, blandingen opsamlede og prducerede 117 kg N i gennemsnit i de forsøg under SEGES i perioden 2009 - 2012 UDEN at der skete en større udvaskning  i forhold til olieræddike alene.

Hvad gør olieræddike :

En olieræddike/radis der laver en meget dybrodet bearbejdning af din jord. Den overjordiske del er en meget kraftig roset som dækker jorden meget effektiv af. Den tykke del af roden kan blive op til 35 cm lang og blive ca. 2 – 5 cm tyk. En meget effektiv jordløsner i dybden.

Hvad gør fodervikke:

Er langsom i etableringen, bruger andre afgrøder til at vokse op af og kan fylde rigtigt meget senere i vækstperioden. Vikke er rigtigt godt til at fiksere kvælstof, og er god til at vokse sammen med andre afgrøder. Vikke kan nedbrydes med en knivrulle eller anden form for mekanisk påvirkning. Vikke kan godt genetablere sig og kan også give tandbaserede maskiner en udfordring, idet afgrøderester slæbes sammen i bunker. Rodsystemet er svagt, men er med til at skabe stor biologisk aktivitet i jorden. 

Vikt: 25 kg
453.61 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100011
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris 8,37 kr./kg excl. moms og fragt.

Mindre størrelse frø foderært, egner sig til blanding med græs, rug og andre efterafgrøder, fikserer kvælstof til den efterfølgende afgrøde. TKV er 192 gr. Ved 25 planter/m2 en spireprocent på 90 og TKV 192 gr. så skal du bruge 53 kg. udsæd/ha.

Vikt: 25 kg
293.70 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100029
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 18,14 kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 20 - 25 kg/ha 10 % Structurator 35 % Boghvede 5 % honningurt 15 % Nigerfrø 15 % Olierædikke 20 % Blå Bitterlupin

Vikt: 25 kg
636.35 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100030
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris: 35,81 kr/kg excl. moms og fragt. Udsædsmængde 6- 8 kg./ha STRUCTURATOR  angives at være en jordløsner af format. Den udvikler mere biomasse under jorden end over. Dens kraftige rødder går dybt i jorden og løsner. Mere information om planten ses under "læs mere"

6 – 8 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Vikt: 25 kg
1,256.38 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100015
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 11,16 kr excl. moms og fragt.

Boghvede er en god efterafgrøde, som hurtigt vokser op og konkurrerer med ukrudtet. Bliver den sået inden den 20. august vil den nå at blomstre i løbet af efteråret.

Vikt: 25 kg
391.60 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100034
0 anmeldelser

25 kgs sække.Pris pr. kg 11,35 kr excl. moms og fragt. Nematod bekæmpende, kvælstofopsamlende, ikke vinterfast. God som ikke overvintrende efterafgrøde. Se FRDK blandinger under artikler her på hjemmesiden.

35 – 45 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

August

Vikt: 25 kg
398.12 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100012
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 7,25 kr excl. moms og fragt. Blå bitterlupin AZURO er specielt udviklet til brug som efterafgrøde.

Vikt: 25 kg
254.54 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100017
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 7,25 kr excl. moms og fragt. Grønrug er hurtigtvoksende og har en stor bladmasse. I forhold til almindelig rug har den en lille kerneproduktion men kraftigere biomasse.

Vikt: 25 kg
254.54 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100020
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 19,53 kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 30 kg/ha i renbestand, TKV 4,1 gr. Halver  udsædsmængde i blanding. 

Blodkløver/Inkarnatkløver kan bruges som en blandingspartner med andre arter. Rødderne kan nå 90 cm ned og planten producerer kvælstof til efterfølgende afgrøde. Den kan hovedsagelig overvintre.

12 – 15 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Vikt: 25 kg
685.29 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100028
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 16,28 kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 30 - 40 kg/ha Terra Gold TG-3 Kartoffelsædskifter Selv om den markedsføres specielt til sædskifter med kartofler, så skal den absolut ikke opfattes som uegnet til korn/raps sæskifter. Andelen af bitterlupin og 2 andre bælgsædsarter sikrer både kvælstofproduktion og jordløsning. Anbefalet såmængde: 30-40 kg/ha 40% Blå Bitterlupin 20% Sandhavre 20% Olieræddike 10% Foderært (småfrøet type) 5% Honningurt (mantelsaat) 5% Alexandrinerkløver

Vikt: 25 kg
571.08 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100024
0 anmeldelser

10 kg pakninger Pris 18,14 kr./kg excl. moms og fragt.

En certificeret solsikke (ikke hybrid) god som blandingspartner i frøblandinger. Blomstrer henover efteråret og frøene er klar til vildt og fugle over vinteren. 

Vikt: 10 kg
254.54 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100019
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 16,74  kr excl. moms og fragt. Udsædsmængde 35 kg/ha i renbestand, TKV 3,0 gr. Halver  udsædsmængde i blanding.  

Tyske kilder angiver den til at være hurtig i udviklingen, give god dækning og producerer kvælstof. Egner sig til blandinger med græsser og andre efterafgrøder.

8-12 kg

Sådybde 1 – 1,5 cm

Vikt: 25 kg
587.39 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100004
0 anmeldelser

25 kg pakninger. Pris 25,58 kr./kg

FARMER er en dobbelt-resistent olieræddike.

Farmer bekæmper både roenematoden Heterodera schachtii og fritlevende nematoder, såsom rodgallenematoder Meloidogyne chitwoodi og fallax, på en biologisk måde.

De galdedannende nematode arter kan forårsage alvorlige skader i roer, kartofler og grøntsager. Især rodgallenematoder er et stort problem i intensiv grøntsagsdyrkning. Desuden bekæmpes fritlevende nematoder af slægterne Trichodorus og Paratrichodorus, der kan skade en række afgrøder og grøntsager alvorligt. Ligeledes bekæmpes Trichodorus, bærer af Tobacco Rattle virus, der kan ødelægge dyrkningen af kartofler og tomater.

 Såtid sidst i juli - midt august udsædsmængde 10 -12 kg FARMER er sentblomstrende.Gennemsnitlig TKV 14,0 gr

Vikt: 25 kg
897.41 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100023
0 anmeldelser

20 kg pakning. Pris pr. kg: 47,43 kr excl. moms og fragt.Sås kun i blanding med andre efterafgrøder.

Almindelig Cikorie er en flerårig, urteagtig plante med en stiv, opret vækst. Det første år danner planten kun en grundstillet bladroset, der består af omvendt ægformede blade med groft tandet rand og en meget dybdeborende rod, der ligner en mini sukkerroe.

Vikt: 20 kg
1,331.43 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering
Modell: 100005
0 anmeldelser

25 kg pakning. Pris pr. kg: 14,42 kr excl. moms og fragt. Hurtigtvoksende efterafgrøde. Gennemsnitlig TKV 7,0 gr

8-10 kg/ha

Sådybde 1 – 1,5 cm

Juli/tidlig august

Vikt: 25 kg
505.82 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering