Humle Sneglebælg EKOLA/VIRGO

1,210.23 SEK  Excl. Moms
ekskl. levering

10 kgs sække pris 88,45 kr./kg excl. moms og fragt. Udsædsmængde 15 - 20 kg/ha i renbestand, TKV 1,9 gr. Halver  eller mere udsædsmængde i blanding. 

Kvælstoffikserende. Humle-Sneglebælg er en nedliggende, 10-30 cm lang urt, der vokser vildt på f.eks. overdrev og i vejkanter. Den anvendes i landbruget som grøngødning og til ukrudtsbekæmpelse.

Modell: 100055
Vikt: 10
Logga in här for att köpa

 

Humlesneglebælg, Medicago lupulina, er en et-til toårig, sjældent flerårig plante med mange, tynde, nedliggende til opstigende, 60–90 cm lange skud.

 

Jordbund

 

Jordbundskravene ligner lucernes: neutrale til kalkholdig jorder. Sneglebælg kan dog trives på fattigere jord. Forskellige sorter stiller forskellige krav til jordens surhedsgrad.

 

Klima

 

Mindre varmekrævende end rødkløver og lucerne. Tåler kulde og kølige voksesteder. De fleste sorter har god tørkeresistens. Vinterfastheden afhænger meget af udsædstidspunkt.

 

Vækst

 

Sneglebælg giver et tæt bunddække helt frem til blomstring.

 

Middelhurtig til hurtig udvikling af et lavt, tæt, bladrigt jorddække. Under blomstringen forlænges skuddene og går i leje. En tynd bestand lysner og forurenes da let med ukrudt.

 

Udsåninger før sankthans blomstrer efter 12–14 uger ved en højde på 30–40 cm. Planten er moderat skyggetålende. Sneglebælg har stor vækstkraft og fremmes ved udnyttelse før blomstring. Udsåninger efter midten af august overvintrer usikkert. Det samme gælder planter, som har gennemført blomstring.

 

Udsået før 1. juli blomstrer sneglebælg og visner i løbet af vinteren, hvor plantern danner et tyndt dække af seje, forveddede stængler. Udsåninger i juni overvintrer usikkert, men udsåninger efter 1. juli overvintrer.

 

Anvendelse

 

Sneglebælg indgår som regel i blandinger til grønfoder og hø. Den giver 1–2 slæt af værdifuldt foder, men yder ikke så stort udbytte som lucerne, selv om forderværdien er tilsvarende. Arten giver ikke trommesyge hos kreaturer.

 

Sneglebælg kan undersås i vårsæd. Sneglebælg har god udvikling som partner i efterafgrøder til foder eller overvintring.

 

Sneglebælg har få sygdomme og god selvfordragelighed. Dyrkningspause på 3 år anbefales dog, hvis den dyrkes som renafgrøde. Sneglebælg kan holde sig i kultur ved selvsåning.

 

Noter om humlesneglebælg

Højde 30–40 cm
Vækstmåde Roset, nedliggende
Jorddække Tæt
Livsvarighed Enårig, overvintrende
Kvælstofsamlende Ja
Føde til bier Nektar, pollen
Føde til vild fauna Hjorte og harer
Anvendelse Hoved- og efterafgrøde, undersåning
Diverse oplysninger God dækafgrøde

Nyere undersøgelser viser, at Humle Sneglebælg (sammen med andre kvælstofsamlende arter) er afgørende for ophobning af kulstof ogkvælstof i plantesamfundene.